expertise & testen

 • advies & expertise
 • schadediagnose
 • problem solving
 • testen in labo/op de werf
 • materiaaloptimalisatie

    

 
ons team heeft een vergevordere kennis op het gebied van glas als materiaal alsook haar praktische toepassingen. Daarenboven is vitroplena een spin-off van Universiteit Gent, waardoor we toegang hebben tot een significante R&D databank opgebouwd met maar liefst 25 jaar aan onderzoek - dat nog altijd verdergaat - waaronder ook bijdragen van onze eigen ingenieurs. Daarnaast hebben wij ook partnerships met 2 UGent labo's om experimentele testen uit te voeren zowel naar structurele, dynamische aard als op het gebied van omgevingsconditionele/duurzaamheidsprestaties. Onze glassifiers hebben ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van testen met gevorderde meettechnologie, zowel in het labo als op de werf.

  

wat we kunnen bieden?

 

 • algemene expertise & advies voor glastoepassingen
 • schadediagnose & efficiënte probleemoplossing
 • een brede waaier aan testmogelijkheden (van component- tot systeemniveau, van structureel tot omgevingscondities)
 • materiaaloptimalisatiestudies

    

borstweringen testen op de werf

 

u kan op ons team beroep doen om testen uit te voeren ter validatie van borstweringsystemen volgens de van toepassing zijnde normen (NBN B03-004 in België). Volgende testen zijn mogelijk, zowel in labo-omgeving als op de werf

 • statische testen in gebruik- en uiterste grenstoestand
 • dynamische slagproeftesten

na het uitvoeren van de testen krijgt u binnen de week een gedetailleerd rapport toegestuurd met besluit of de borstwering al dan niet voldoet aan de specifieke normen in het kader van uw project.

 

got glassified